Your cart
Close Alternative Icon

Tinariwen Elwan - vinyl LP

$27.99

NEW SEALED VINYL RECORD

double 12 inch 33 rpm vinyl LP

Released in 2017, Emmaar is the seventh studio album from Tinariwen.  

Anti Records 87467-1, gatefold jacket

 

Side 1:

Tiwàyyen

Sastanàqqàm

Nizzagh Ijbal

Hayati

 

Side 2:

Ittus

Ténéré Tàqqàl

Imidiwàn n-àkall-in

Talyat

 

Side 3:

Assàwt

Arhegh ad annàgh

Nànnuflày